REGULAMIN PROMOCJI „KUPON ZA OPINIE”

 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą „Kupon za Opinie”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez MAŁPISZON Alina Daribazaron z siedzibą w Krakowie, ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 25.09.2018 r. od godziny 00:00:00 do odwołania.
3. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Strony Internetowej MAŁPISZON.pl
4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
6. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej MAŁPISZON.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”.
 
 
§ 2. ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu Promocji.
3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik, który kiedykolwiek wcześniej dokonał zakupu w Sklepie Internetowym MAŁPISZON.pl, powinien wystawić opinię o produkcie bądź firmie MAŁPISZON.pl na jednym z następujących serwisów internetowych:
a) na fanpage’u Facebook
b) na profilu w Google
c) na portalu Ceneo
d) w Sklepie Internetowym MAŁPISZON.pl na stronie produktu, który dany Uczestnik uprzednio zakupił
e) na portalu Allegro, jeśli zakupu dokonano za pośrednictwem Allegro
4. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik, który planuje dokonać zakupu w Sklepie Internetowym MAŁPISZON.pl, powinien udostępnić post Sklepu Internetowego MAŁPISZON.pl o promocji na swoim profilu Facebook lub Instagram.
5. Aby otrzymać kupon rabatowy o wartości 50,00 zł, należy zgłosić się mailowo na adres biuro@malpiszon.pl i przesłać link do umieszczonej opinii o produkcie bądź firmie MAŁPISZON.pl albo swpojego profilu Facebook czy Instagram, gdzie został udostępniony post Sklepu Internetowego MAŁPISZON.pl
6. Jedna osoba może otrzymać jeden kupon rabatowy za jedną opinię.
7. Kupon rabatowy uprawnia do 50,00 zł zniżki na zakup drabinki gimnastycznej z oferty Organizatora, zrealizowany za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem MAŁPISZON.pl.
7. Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno Sklepu Internetowego Organizatora kodu kuponu rabatowego.
8. Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
9. Nie należy ujawniać ujawniać kodu promocyjnego osobom trzecim.
9. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 
 
§ 3. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od dnia 25.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. na adres podany w § 1 ust. 1.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.
4. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez sklep.
5. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Uczestnik Promocji otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie.
6. Konsultanci w Sklepu Internetowego MAŁPISZON.pl są do dyspozycji Klientów codziennie w godzinach 8:00 – 22:00 pod tel. 790-536-066, biuro@malpiszon.pl