Najczęściej zadawane pytania

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.

Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie i przesłać je listem poleconym (z potwierdzeniem odbioru) na adres firmy: MAŁPISZON Alina Daribazaron, ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków. Prosimy także o dołączenie oryginału dokumentu zakupu (paragon, faktura). POBIERZ OŚWIADCZENIE.

Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący, chyba że nie jest to zwrot rzeczy, a jej reklamacja. Jeżeli zostaje ona uznana, przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu kosztów przesyłki. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Koszty odesłania przesyłek wielkogabarytowych zostały wykazane poniżej.

Zwracany towar należy wysłać na adres naszego magazynu: MAŁPISZON ALINA DARIBAZARON ul. Wiślana 103, 34-116 Spytkowice

Sprzedawca musi zwrócić pieniądze nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego dokonano zapłaty za towar, lub konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu. W takim samym terminie należy odesłać towar.

Towar należy zwrócić w terminie 14 dni od daty otrzymania przez firmę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrócony towar możesz zamienić także na inny, będący w naszej ofercie. W zależności od wybranego towaru zwrócimy Ci nadpłatę lub pobierzemy brakującą sumę. W celu wymiany zakupionego towaru należy złożyć nowe zamówienie w komentarzu wpisując „wymiana zamówienia nr …”.

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru są możliwe tylko wówczas, gdy:

a) Produkt jest kompletny i nie posiada żadnych wad mechanicznych

b) Paczka ze zwracanym towarem została odpowiednio przygotowana do transportu i starannie zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu; części składowe znajdujące się wewnątrz opakowania powinny być unieruchomione, nie powinny się przemieszczać, aby nie było ryzyka ich uszkodzenia”

Prawo do korzystania z towaru zakupionego na odległość ograniczone jest do możliwości zapoznania się z zakupionym towarem, pozwalającej na stwierdzenie jej charakteru, cech i funkcjonalności, przyjmuje się, że są to standardowe czynności, jakie konsument może podjąć w sklepie stacjonarnym – co do zasady wątpliwe jest przyjęcie, że dokonując zakupu „klasycznej” drabinki gimnastycznej stacjonarnie, klient w sklepie przeprowadza jej montaż i demontaż.

W Wytycznych Komisji Europejskiej DG DS. SPRAWIEDLIWOŚCI dotyczących dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, KE stwierdziła:  „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić. W związku z tym w okresie na odstąpienie od umowy konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością”.(…) Należy pamiętać, że użyty w tym kontekście termin „stwierdzenie funkcjonowania” towarów nie oznacza sprawdzenia, czy są one pod każdym względem wolne od wad. Jeżeli w toku dalszego użytkowania towaru okaże się, że jest on wadliwy, ochrona konsumenta jest zapewniona przez przepisy dotyczące sprzedaży i gwarancji (dyrektywa 1999/44/WE).Co do zasady konsument powinien móc otworzyć opakowanie, aby uzyskać dostęp do towarów, jeżeli podobne towary są zazwyczaj wystawiane w sklepach bez opakowania. W związku z tym uszkodzenie opakowania jedynie poprzez jego otwarcie nie stanowi podstawy do dochodzenia rekompensaty. Wszelkie folie ochronne, w które owinięty jest produkt, należy jednak zdejmować wyłącznie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne do sprawdzenia produktu. Zmniejszenie wartości towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez przedsiębiorcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego towaru jako towaru używanego.”

REKLAMACJE

Jeśli zakupiony sprzęt ulegnie uszkodzeniu lub Twoim zdaniem funkcjonuje nieprawidłowo prosimy o kontakt pod numerem 799-740-712 lub na adres biuro@malpiszon.pl. Przekażemy Tobie informacje dotyczące dalszego postępowania. Naprawione lub wymienione na wolne od wad towary wysyłamy do Kupującego na nasz koszt.

Jeśli zakupiony produkt okazał się niekompletny, bardzo prosimy o ustalenie z pomocą wykazu elementu w instrukcji montażu, których elementów brakuje oraz ile sztuk a następnie o przesłanie takiej informacji mailowo na adres biuro@malpiszon.pl

KOSZTY PRZESYŁEK WIELKOGABARYTOWYCH (ZWROTY)

PRODUKTKOSZT PRZESYŁKI
Drabinka Snow White50 zł
Drabinka Adler40 zł
Drabinka Gamma Workout39 zł
Siłownia Kraft System96 zł
Siłownia Kraft Sytem 3w1125 zł
Drabinka Kometa Next 5 39 zł
Siłownia Syriusz65 zł
Siłownia Maxima55 zł
Drabinka Karussell77 zł
Drabinka Karussell Plus106 zł
Drabinka Indigo Pastel39 zł
Drabinka Indigo Moduł39 zł
Drabinka Pegas53 zł
Drabinka Pegas 253 zł
Drabinka Flora51 zł
Plac zabaw Domek265 zł
Plac zabaw Piramida54 zł
Plac zabaw Stacja Kosmiczna78 zł
Plac zabaw Małpka93 zł
Plac zabaw Tęcza180 zł
Plac zabaw Akrobata53 zł