Konkurs fotograficzny „Pokój Małpiszona”

konkurs_pokoj_malpiszona

Uwaga! Dzisiaj rusza konkurs fotograficzny „Pokój Małpiszona”!
Aby wziąć udział, należy przesłać zdjęcie ukazujące, że w waszym domu gości miłość do sportu i aktywności fizycznej! Wysyłajcie zdjęcia pokoi dla zabaw, kącików sportowych waszych dzieci, zdjęcia siłowni domowej urządzonej na swój sposób, zdjęcia innych pomysłów na to, jak wasze pociechy próbują rozładować energię? Czekamy na każde zdjęcie, które pokaże jak wy i dzieci ćwiczycie w domu a jednocześnie podbije serca internautów 🙂 

Czekamy na Wasze zdjęcia pokoju dzieciego To nie musi być zdjęcie całego pokoju, może być zdjęcie jego części, w której Twoje dziecko najbardziej lubi się bawić i spędzać aktywnie czas.

Etapy konkursu:

 • 1. 27-17.02.2020

Uczestnicy wstawiają zdjęcia na Instagram albo Facebook dodając hashtag #konkursmalpiszon i oznaczając nas w poście (@malpiszon.pl na Instagramie, @Drabinki Malpiszon na Facebook)

 • 2. 17-27.02.2020

Trwa głosowanie na wszystkie zdjęcia przesłane do konkursu, które będą umieszczone na stronie https://malpiszon.pl 

 • 3. 28.02.2020

Ogłoszenie zwycięzców na profilach społecznościowych Małpiszona

A oto nagrody, o które warto powalczyć

7 zwycięskich pierwszych miejsc otrzyma bony o wartości:

 • 500,00 zł – I miejsce
 • 250,00 zł – II i III miejsca
 • 50,00 zł miejsca IV-VII

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs fotograficzny pt. „Pokój Małpiszona” zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez MAŁPISZON Alina Daribazaron z siedzibą w Krakowie, ul. Łepkowskiego 8/31, 31-423 Kraków, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs odbywać się będzie w terminie od dnia 27.01.2020 r. od godziny 12:00:00 do dnia dnia 28.02.2020 r. do godziny 12:00:00 i będzie podzielony na dwa etapy.
 3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Strony Internetowej MAŁPISZON.pl
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej MAŁPISZON.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”.    

§ 2. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu Konkursu.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w terminie od 27.01.2020 r. od godziny 12:00:00 do dnia dnia 17.02.2020 r. do godziny 12:00:00 najpóźniej opublikować w mediach społecznościowych (Facebook lub Instagram) zdjęcie na temat „w naszym domu gości miłość do sportu i aktywności fizycznej
 4. Dodatkowo, warunkiem przystąpienia do Konkursu jest prawidłowe dodanie do publikacji hashtag’u #konkursmalpiszon oraz oznaczenie Organizatora w swojej publikacji (należy dodać @malpiszon.pl na Instagramie, bądź odpowiednio @Drabinki Malpiszon na Facebook)
 5. Jednocześnie Organizator zabrania publikacji, przesyłania i oznaczania zgodnie z pkt. 4 niniejszego Regulaminu treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym
 6. Wszystkie zidentyfikowane przez #konkursmalpiszon zgłoszenia zostaną następnie umieszczone na Stronie internetowej Organizatora https://malpiszon.pl i udostępnione publicznie do oceny internautów
 7. Link do strony Konkursu przeznaczonej do zbierania głosów zostanie przesłany w osobnej publikacji i podany do wiadomości w dniu 17.02.2020 na wszystkich mediach społecznościowych Organizatora
 8. Drugim etapem Konkursu trwającym od 17.02.2020 od 12:00:00 do 27.02.2020 do 12:00:00 jest głosowanie na zdjęcia przesłane do Konkursu, które zostaną umieszczone na stronie https://malpiszon.pl 
 9. O zwycięztwie danego Uczestnika zdecyduje ilość głosów zebranych za zdjęcie przesłane do udziału w Konkursie. Organizator zatrzega sobie prawo do wyeliminowania z Konkursu Uczestników, których zgłoszenia do Konkursu naruszają niniejszy Regulamin.
 10. Miejsca przyznane w Konkursie zostaną ogłoszone przez Organizatora Konkursu spośród Uczestników Konkursu spełniających warunki konkursowe w dniu 28.02.2020 r. na Stronie internetowej Organizatora https://malpiszon.pl, jak również we wszystkich mediach społecznościowych Organizatora
 11. Po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator prosi Uczestników Konkursów, których zdjęcia zdobyły nagrodę w Konkursie, o kontakt mailowy na adres biuro@malpiszon.pl przesłanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu.
 12. Uczestnik ma obowiązek podania w e-mailu danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany po uzyskaniu informacji o wygranej w Konkursie.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych, lub niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji.
 14. W przypadku gdy Uczestnik, z którym skontaktował się Organizator, nie prześle e-maila z danymi osobowymi w terminie 2 dni od momentu otrzymania stosownej prośby od Organizatora, nagroda, którą by otrzymał, przepada, a w jego miejsce zostanie wyłoniony nowy Zwycięzca.
 15. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
 16. Nagrodami w Konkursie są kupon rabatowy o wartości 500,00 zł, dwa kupony o wartości 250,00 zł oraz czterykupony o wartości 50,00 zł.
 17. Kupony rabatowe uprawniają do zniżki na zakup z oferty Organizatora, zrealizowany za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem MAŁPISZON.pl w okresie od 28.02.2019 r. do 31.12.2020 r.
 18. Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno Sklepu Internetowego Organizatora kodu kuponu rabatowego.
 19. Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
 20. Nie należy ujawniać kodu rabatowego osobom trzecim.
 21. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.    

§ 3. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od dnia 28.02.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. na adres podany w § 1 ust. 1.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 4. Towary, które zostały zakupione w ramach Konkursu, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez sklep.
 5. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach Konkursu, Uczestnik Konkursu otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie.
 6. Konsultanci Sklepu Internetowego MAŁPISZON.pl są do dyspozycji Klientów codziennie w godzinach 8:00 – 22:00 pod tel. 799-740-712, biuro@malpiszon.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *