Przykładowe zestawy ćwiczeń i zabaw z wykorzystaniem gimnastyki rytmicznej według R. Przyborowskiej-Wynimko

sensoryczne maty

Zaproponowane ćwiczenia ruchowe na przemian osłabiają oraz wzmacniają ekspresję ruchową. Ruch podlega wykonaniu zgodnie z regułami ekonomii wysiłku, przy równoczesnym wyeliminowaniu zbędnych napięć mięśniowych u dzieci. Metoda ta może również zostać użyta podczas ćwiczeń logopedycznych, terapeutycznych albo podczas codziennego stymulowania fizycznego rozwoju dzieci.

Gimnastyka z muzyką – wybrane przykłady

 • Marsz

Marsz trzeba wykonać po sali (kierunki są dowolne, najlepiej po macie sensorycznej, bez obuwia). Do rąk dziecko powinno wziąć półkule sensoryczne.

 • Ćwiczenia rytmizujące

Stojąc w niewielkim rozkroku, dziecko powinno zacząć uderzać półkulą o półkulę: przedsobą, nad głową, za plecami. Ruch należy wykonywać na zmianę, z prawej oraz z lewej strony ciała.

 • Wystukiwanie rytmu, pobudzanie mięśni pleców

Stojąc w lekkim rozkroku, należy zacząć uderzać półkulami sensorycznymi o podłogę, za sobą, przed sobą, na zmianę z prawej i lewej strony ciała.

 • Ćwiczenie stóp

Trzeba usiąść na macie sensorycznej. Półkulę sensoryczną trzeba przytrzymać między stopami, następna faza tego ćwiczenia to uginanie i prostowanie nogi, od siebie do siebie, na prawo, na lewo.

 • Ćwiczenia mięśni grzbietu. Skrętoskłony
ścieżka-sensoryczna-6-dziecko

Z piłek sensorycznych (w wyobraźni) dziecko tworzy ,,ubrania” do prania. Kolejno:

 • ,,pierze”– staje w małym rozkroku i robi pranie ręczne, wykonuje skłony w dół z sięganiem do podłogi,

,,płucze”– wykonuje zamachy w lewo i prawo,

 • ,,wykręca”– kilkukrotne powtórzenie skrętów dłoni,

,,wiesza”– wykonuje podskoki obunóż z wyrzutem ramion w górę,

,,prasuje”– worek kładzie na podłogę, ręką prasuje swoje ubranie z obu stron,

,,składa”– składa wyprasowane ubranie w kostkę.

Gimnastyka z muzyką – rytmy

 • Ćwiczenie zwinności, zręczności, ćwiczenia rytmizujące

Stojąc trzeba rzucić piłkę sensoryczną w górę i przed chwytem należy wykonać: obrót, klaśnięcie

w dłonie, przysiad itp.

 • Ćwiczenia rąk z wykorzystaniem mięśni kręgosłupa

Stojąc w lekkim rozkroku, należy zacząć przekładać piłkę sensoryczną nad głową z lewej do prawej ręki i z prawej do lewej ręki. Można także w biegu, w marszu, przekładać piłkę sensoryczną z ręki do ręki, z tyłu, z przodu pod kolanem itp.

 • Ćwiczenie stóp

Należy usiąść na materacu gimnastycznym. Później trzeba zacząć przesuwać piłkę po podłodze dłońmi i stopami naprzemian w różnych kierunkach. Następnie należy złapaćpiłkę palcami stóp i przekazać ją z jednej stopy do drugiej.

 • Ćwiczenia dynamiczne- podskoki, skoki

Trzeba zacząć przeskakiwać przez piłkę sensoryczną ułożoną na podłodze. Można zacząć od skoków obunóż nad piłką, doprzodu, do tyłu, w lewo, w prawo, lewą albo prawą nogą.

 • Ćwiczenia równowagi

Masz należy wykonać z piłką umieszczoną na głowie albo dłoni , raz prawej, raz lewej. Na sygnał dziecko powinno zrobić np.: siad skrzyżny, po czym musi wstać i znowu zacząć maszerować.

 • Ćwiczenia w rytm muzyki

Bieg wokół swojej piłki sensorycznej. Zabawa powinna przebiegać zgodnie z wyznaczonym rytmem

muzyki.

Zestawy ćwiczeń – aerobik dla dzieci

Rekomendowane ćwiczenia zacierają granice między rozrywką (zabawą), a ćwiczeniami gimnastycznymi.

Dzieci zyskują w tym wypadku sposobność wkroczenia w świat fitness’uza sprawą tak lubianej przez nie zabawy oraz muzyki. Dzięki tej formie ruchu dziecko oswaja się także ze zdrowym trybem życia i z pracą zespołową. Uczy się też szacunku, zaufania, odpowiedzialności. Na tym nie koniec, bo dzieci dzięki gimnastyce przy muzyce udoskonalają swoje poczucie rytmu, równowagę i koordynację. Oprócz tego formują i rozwijają swoją pamięć i kreatywność w obszarze ruchowym. Poza tym tego rodzaju aktywność pozytywnie wpływa na ich rozwój intelektualny.

W przypadku tego rodzaju ćwiczeń pod postacią zabawy bardzo dobrze sprawdzi się np. wstążka. Ćwiczenia, które można dzięki niej wykonać to np.: wymachiwanie wstążką w górę, w dół, na przemian w górę i w dół (z przysiadem, z pajacykiem, z „kołyską” i wiele innych – wedle uznania, ale przy uwzględnieniu wieku i możliwości danego dziecka).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *